Uradne objave

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:Šport Maribor, družba za upravljanje s športnimi objekti d. o. o.
Kratki naziv organa:Šport Maribor d. o. o.
Zakoniti zastopnik:Ranko Šmigoc, direktor
Datum prve objave kataloga:4. 10. 2022
Datum zadnje spremembe:28. 3. 2024

Objava podatkov po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Objava podatkov po 12. odstavku 10.a člena ZDIJZ