Razpis 2021

Razpis 2021 

Deli vsebino:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
06.10.2021

Receptor/ka: Kopališče Pristan/Otok, Dvorana Tabor ı Vzdrževalec: Dvorana Tabor

01.09.2021

Natečaj za NOVI logotip, ki bo podlaga za naš CGP – ŠPORT MARIBOR

03.05.2021

Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)

ZA ODDAJO NEPREMIČNIN V NAJEM

  Vabimo vas, da oddate ponudbo. 

  1. PREDMET ODDAJE

PREDMET ODDAJE V NAJEM IN OPIS PREDMETA, KI SE ODDAJA V NAJEM:

  1. ZEMLJIŠČA NA NASLOVU ZAGREBŠKA CESTA, MARIBOR (NEKDAJ KOPALIŠČE TAM)