Razpis 2021/2022

Razpis 2021/2022 

Deli vsebino:

26. maja, 2022

 ŠPORT MARIBOR, d. o. o., javno objavlja naslednje prosto delovno mesto: 

Naziv delovnega mesta: POSLOVNI SEKRETAR (m/ž), 

Kraj dela: Maribor 

12. maja, 2022

JAVNO ZBIRANJE PONUDB (JZP)  ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM

 Vabimo vas, da oddate ponudbo za najem kletne savne in gostinski lokal v stavbi kopališča Pristan. Kletna savna in gostinski lokal se oddajata v skupen najem.

17. marca, 2022

Šport Maribor d.o.o., Koresova ulica 7, 2000 Maribor, na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS-1 (Uradni list RS, št. 11/2018, z vsemi kasnejšimi spremembami in dopolnitvami), in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), objavlja javno zbiranje ponudbi za oddajo nepremičnin v najem. 

Vabimo vas, da oddate ponudbo za posamezni gostinski objekt

3. februarja, 2022

V skladu s spremembami se oba navedena razpisa, torej JP 1/2022 in JP 2/2022 dne 3.2.2022 ustavljata in umikata, s čimer se začeti postopek oddaje ustavi, in to brez vsakršne odškodninske odgovornosti razpisne družbe, kot že predhodno navedeno v obeh javnih razpisih.

1. septembra, 2021

Natečaj za NOVI logotip, ki bo podlaga za naš CGP – ŠPORT MARIBOR