Društva in klubi

Mariborska ženska košarka ima že 65-letno tradicijo. V dolgoletnem športnem udejstvovanju so selekcije ŽKD Maribor doživljale številne športne uspehe, ki dopolnjujejo osnovno vizijo in poslanstvo društva – v športno življenje želimo vključiti čim več mladih deklet, jih naučiti živeti zdravo in športno ter jih s pomočjo odličnih trenerjev vzgojiti v vrhunske košarkarice s pozitivnim razmišljanjem o življenju.

Rokometni klub Maribor Branik je društvo, ki daje poseben povdarek razvoju športa in otrok nasploh. Glavni cilj kluba je, da na otroku prijazen način predstavimo šport-igro in poskušamo čim več otrok spraviti iz “multimedijskih brlogov” na igrišča.

Dostopnost